Oferta

Trening motoryczno – piłkarski

Treningi oparte na sprawdzonej wiedzy ekspertów z dziedziny przygotowania motorycznego i piłki nożnej. Wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie zdobyte w Polsce i Hiszpanii!

Football ewoluuje do coraz szybszej gry zarówno fizycznej jak i umysłowej. Niezbędne jest jak najlepsze przygotowanie pod każdym względem.

Przewagę nad przeciwnikiem można osiągnąć zarówno w działaniach indywidualnych jak i zespołowych. Do tego potrzebne będzie zawodnikowi silne, szybkie, zwinne ciało, duże umiejętności techniczne oraz zdolności postrzegania i podejmowania decyzji.

Współpracujemy zarówno z młodymi jak i dojrzałymi zawodnikami. Naszą pracę opieramy na fundamentalnym przygotowaniu – ukształtowaniu odpowiednich wzorców ruchowych, prewencji urazów i przygotowania ciała do osiągania maksymalnych możliwości w trakcie gry!!! Pomagamy poprawić technikę indywidualną oraz rozumienie gry przez zawodnika, aby mógł podejmować lepsze decyzje.

Preferowane formy współpracy:

Trening w grupach 6-8 osób: pozwala poświęcić  każdemu zawodnikowi wystarczająco dużo uwagi w dbałości o detale. Ponadto umożliwia stworzenie złożonych ćwiczeń odzwierciedlających sytuacje meczowe, co pozytywnie wpłynie na zdolności postrzegania i podejmowania decyzji przez zawodnika z równoczesnym  zachowaniem dużej intensywności treningu.

Czas trwania: 90 min (40 min – część motoryczna i 50 min – część techniczno- taktyczna)

Trening w grupie 3-5 osób: większy aspekt doskonalenia umiejętności technicznych, jednak z ograniczeniem wykorzystania trenowanych elementów w złożonych sytuacjach meczowych. Zawiera formy rywalizacji.

Czas trwania: 80 min (40 min – część motoryczna i 40 min – część techniczno – taktyczna)

Trening indywidualny 1 lub 2 osoby: pełne skupienie na rozwoju techniki z pominięciem aspektu postrzegania i podejmowania decyzji.

Czas trwania: 70 min (proporcje treningu motorycznego i piłkarskiego ustalane indywidualnie)

Dzień i miejsce odbywania treningów: do ustalenia

CENNIK:

Rodzaj treningu Czas trwania Ilość treningów w miesiącu Cena (brutto)
Grupowy 6-8 osób 90 min 4 200 zł/os
Grupowy 3-5 osób 80 min 4 240 zł/os
Grupowy 2 osoby 70 min 4 280 zł/os
Indywidualny 1 osoba 70 min 4 400 zł/os

Pragniemy poprawiać zdolności zawodników według koncepcji długofalowego rozwoju, aby docelowo mógł on osiągnąć maksimum swojego potencjału.

Oferujemy treningi w małych grupach, dzięki czemu trener prowadzący będzie mógł poświęcić wystarczająco dużo uwagi ćwiczącym, skorygować błędy i dać odpowiednio dużo wskazówek.

Ponadto dla bardziej wymagających osób, przeprowadzamy treningi indywidualne 1 na 1 z trenerem, gdzie 100% uwagi poświęcone jest ćwiczącemu.

Przeprowadzamy również testy motoryczne dla drużyn, grup zawodników jak i indywidualnych zawodników