Testy Sprawnościowe

  • Test MCS (Movement Compensation Screen) + analiza wideo

To narzędzie oceny funkcjonalnej, które zdobywa coraz większą popularność na Wyspach Brytyjskich, a ostatnio również i w Polsce. Ocenia dysfunkcje i ograniczenia w układzie ruchu zawodnika, które osłabiają jego zdolności motoryczne oraz zwiększają ryzyko doznania kontuzji. Na podstawie wyników testu można dobrać odpowiednie ćwiczenia kompensujące i wyznaczyć kierunek pracy i przygotowań. Składa się on z 3 testów, które zawierają w sobie zadania bilateralne, unilateralne i ocenę lądowania:

• przysiad z uniesionymi kończynami górnymi (Overhead Squat),
• przysiad na jednej nodze (Single Leg Squat),
• zeskok i lądowanie z określonej wysokości (Landing Mechanics).

Te trzy testy zostały starannie wybrane i odpowiednio zweryfikowane pod względem celowości, zawierają bowiem w sobie elementy zbliżone do wykonywanych realnie przez zawodników w trakcie treningu lub też elementy walki sportowej, będące jednocześnie fundamentem funkcjonalnego ruchu.

Test poparty jest nagraniem wideo, który pozwoli na szczegółową analizę każdego odejścia od normy oraz będzie materiałem porównawczym z kolejnymi testami kontrolnymi.

  • Test szybkości: 5 m – 10 m – 30 m + analiza wideo ruchu

Przy użyciu nowoczesnych i bardzo precyzyjnych fotokomórek zmierzymy prędkość zawodnika na dowolnie wyznaczonych odcinkach. Dzięki elektrycznemu zapisowi danych jesteśmy w stanie zbadać grupę zawodników w ciągu kilku minut.

Wykonanie testu obejmuje wykonanie dwóch prób. Każda z nich podlega nagraniu wideo i biomechanicznej analizie ruchu.

  • Test wytrzymałości (beep test)

Wielostopniowy progresywny test wytrzymałości tlenowej. W pośredni sposób potrafi oszacować wydolność aerobową zawodnika, wyznaczyć jego tętno maksymalne oraz progi prędkości.

Test polega na wahadłowym przebieganiu odcinku na dystansie 20 metrów. Zawodnik musi dostosować tempo biegu do sygnału akustycznego. Prędkość początkowa wynosi 8,5 km/h i zwiększa się z każdym poziomem o 0,5 km/h. W teście wyróżniamy 21 poziomów, z których każdy trwa około minuty. Test kontynuowany jest do odmowy lub dwukrotnego nie dobiegnięcia w aktualnym przedziale czasowym. 

Dzięki otrzymanym wynikom można odpowiednio zaplanować trening poprawy wytrzymałości i zwiększenie prędkości, z jaką zawodnik może biec w zakresie tlenowym.

  • Rast Test

Test RAST (Running Anaerobic Sprint Test) ocenia wytrzymałość beztlenową. Wynik końcowy bazuje na współczynnikach mocy i zmęczenia testowanego zawodnika. Wykonanie testu kilkukrotnie, w różnych momentach okresu przygotowań do sezonu oraz jego startu daje nam możliwość dozowania odpowiednich obciążeń treningowych oraz obserwowania postępu w rozwoju każdego zawodnika.     

                                                                                        
Przebieg testu: Test polega na 6-krotnym przebiegnięciu 30 metrów  z 10 sekundową przerwą pomiędzy każdym kolejnym odcinkiem. Każdy kolejny dystans pokonywany jest z maksymalną prędkością i zaangażowaniem.                                                                         

Dzięki testowi RAST badamy:

  • prędkość zawodnika
  • moc maksymalna, minimalna i średnia
  • zmęczenie ogólne.         

  

  • Testy siły

W zależności od poziomu zaawansowania zawodnika przeprowadzamy test siły zawodnika pod względem zdolności do pokonania oporu w różnych wzorcach ruchowych: wyprost kończyn dolnych, wyprost kończyn górnych, podciągnięcia.

Dzięki metodzie szacunkowej jesteśmy w stanie w bezpieczny sposób określić zdolność do pokonania maksymalnego oporu przez zawodnika (1 RM), bez potrzeby zakładania tego ciężaru, co mogłoby narazić zawodnika na kontuzje lub mikro urazy. Wiemy ze każda przerwa w treningach jest na wagę złota! Robimy wszystko by do niej nie doprowadzić!

W celu dokonania wyceny odbycia wybranych testów zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: +48 727 929 620 (Adrian Żurański)